Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Wybrane aspekty badań śladów biologicznych 310-KS2-2MON2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki CLKP, Warszawa

2. I. Bogusz. M. Bogusz, Ślady biologiczne, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, 2003.

3.Ryszard Słomski, Analiza DNA. Teoria i praktyka, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo „Problemy kryminalistyki”.

2. Czasopisma „ Kwartalnik policyjny”, „Policja”.

3. Publikacje w czasopismach naukowych

Efekty uczenia się:

KA7_UW4 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z nietypowymi problemami badawczymi w zakresie studiowanego kierunku

KP7_KO1 jest gotów do działalności w obszarze związanym ze studiowanym kierunkiem, w tym wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

KA7_UW1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, oraz formułować wnioski

KP7_KR3 jest gotów do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia wykładu: egzamin pisemny

Zakres tematów:

Zagadnienia :

1. Ślady kryminalistyczne, podział śladów.

2. Ślady biologiczne. Krew. DNA.

3. Terroryzm i katastrofy masowe. Wykorzystanie metod biologii molekularnej.

4. Elementy medycyny sądowej.

5. Wybrane aspekty analizy śladów biologicznych metodami chemicznymi.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: wykład informacyjno-aktywizujący z wykorzystaniem środków audiowizualnych (w sali wykładowej lub on-line).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Petelska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)