Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna 310-JBS1-1CHF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa. Praca zbiorowa. 1980.

3. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

4. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2 Zna i rozumie zagadnienia z chemii fizycznej pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

KP6_WG3 Zna zagadnienia z chemii fizycznej i elektrochemii pozwalające na posługiwanie się terminologią chemiczną

KP6_UW1 Potrafi interpretować zjawiska i procesy fizykochemiczne zachodzące w przyrodzie

KP6_UW2 Potrafi używać komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się

KP6_UU1 Potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_KO1 Jest gotów do interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium i konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Zakres tematów:

1. Prawa termodynamiki,

2. Stany skupienia,

3. Równowagi fazowe,

4. Przewodnictwo elektrolityczne,

6. Kinetyka chemiczna,

7. Ogniwa galwaniczne.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pogadanka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 15:00, sala e-learning
Izabela Dobrzyńska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)