Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna 310-JBS1-1CHF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 Zna zagadnienia z chemii fizycznej i elektrochemii pozwalające na posługiwanie się terminologią chemiczną

KP6_WG6 Zna narzędzia informatyczne służące do oceny statystycznej obliczeń

KP6_UW5 Potrafi stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji otrzymanych wyników

KP6_UU1 Potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie pisemnego kolokwium obejmującego materiał realizowany w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Termodynamika;

2. 4. Przewodnictwo elektrolityczne;

3. Kinetyka chemiczna;

4. Ogniwa galwaniczne;

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, metoda problemowa, burza mózgu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:00 - 16:15, sala 2002
Izabela Dobrzyńska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)