Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 310-OS1-3ZSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B.Poskrobko, T.Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa, 2012

B.Rakoczy, B.Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura dodatkowa:

U.Szymańska, E.Zębek, Prawo i ochrona środowiska : prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.

Bazy aktów prawnych - prawo.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

W01 Student ma ogólną wiedzę o zasadach zarządzania ochroną środowiska, w tym instytucjach za nie odpowiedzialnych oraz o przesłankach zarządzania ochroną środowiska

W02 ma podstawową wiedzę na temat relacji przedsiębiorstwo-środowisko, w tym w szczególności obowiązki przedsiębiorstwa z zakresu ochrony środowiska W03 orientuje się w systemie instrumentów zarządzania środowiskiem w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

•- 55-64% - dst

•- 65-73% - dst+

•- 74-82% - db

•- 83-91% - db+

•- 92-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem 2h

2. Polityka ekologiczna państwa 2h

3. Instrumenty polityki ekologicznej (w tym procedura ooś) 2h

4. Zarządzanie ochroną przyrody 2h

5. Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową 2h

6. Zarządzanie gospodarką odpadami 2h

7 Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie

8. Źródła finansowania ochrony środowiska

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.