Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna regionu 350-HS1-2BGR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Ilieş, A. J. Wendt, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Gdańsk 2015, W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Kraków 2009, T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Warszawa 2008, Turystyka, pod red. W. Kurek, Warszawa 2007, Obsługa ruchu turystycznego, pod red. B. Meyer, Warszawa 2006, B. Meyer, D. Milewski, Strategie rozwoju turystyki w regionie, Warszawa 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembski, Warszawa 2009, W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 2000, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984,

Efekty uczenia się:

KP6_WK3

rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK3

potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK5

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zakres tematów:

Zapoznaje z podstawowymi wymaganiami na zajęciach, pojęciami związanymi z geografia turystyczną oraz regionem. Klasyfikacja zjawisk turystycznych. Turystyka i jej podział, podstawowe formy ruchu turystycznego. Charakterystyka regionu: historyczna, kulturowa, religijna. Charakterystyka warunków przyrodniczych regionu oraz atrakcji turystycznych w regionie, Zajęcia terenowe – Tykocin jako miasto atrakcyjne turystycznie, walory historyczne, architektoniczne, rekreacyjno-przyrodnicze. Autoprezentacja atrakcji turystycznych wybranych rejonów, miejscowości i jednostek krajobrazowych.

Metody dydaktyczne:

wykład, praca z tekstem źródłowym, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Artur Konopacki 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.