Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia mikroorganizmów 320-BS1-3BMO
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Schlegel H. 2008, Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa.

2. Szewczyk E. M. 2009, Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa.

3. Adamski Z., Batura-Gabryel H. 2007, Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Wyd. UM w Poznaniu.

4. Dworecka-Kaszak B. 2008, Mikologia weterynaryjna. Wyd. SGGW, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

1. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2019, Biochemia. PWN, Warszawa.

2. Kunicki-Goldfinger W. 2006‚ Życie bakterii. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student wymienia biochemiczne mechanizmy wybranych chorób bakteryjnych i grzybowych jak też procesów wykorzystywanych w

przemyśle i ochronie środowiska. KA6_WG6, KA6_KK1

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych.

KA6_WG1

3. Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i

eukariotycznymi. KA6_UW3, KA6_WG3

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. bieżąca ocena pracy studentów na zajęciach i ich aktywności w dyskusji.

2. Ocena prezentacji przygotowanych przez studentów na wybrany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019).

Student może opuścić jedne zajęcia bez konieczności zaliczenia. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów na podstawie ich aktywności podczas zajęć.

2. Ocena prezentacji przygotowanych przez studentów i umiejętność odpowiadania na pytania podczas dyskusji.

Zakres tematów:

1. Różnice w metabolizmie bakterii i grzybów.

2. Biochemiczne mechanizmy wirulencji patogenów bakteryjnych i grzybowych (biofilm, oporność na leki, enzymy wydzielane wewnątrz- i

zewnątrzkomórkowo, toksyny) i przykładowe choroby powodowane przez te mikroorganizmy.

3. Przykładowe szlaki biochemiczne warunkujące inwazyjność mikroorganizmów.

4. Mechanizmy działania środków bakteriobójczych i grzybobójczych.

5. Rola bakterii i grzybów w przemyśle (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, paliwowym).

6. Procesy biochemiczne mikroorganizmów w ochronie środowiska.

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje wybranych przez studentów zagadnień z wykorzystaniem metod multimedialnych

2. dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 2041
Marek Bartoszewicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.