Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia stosunków międzynarodowych 350-MS1-1HSM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej Literatura podstawowa:

1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

2. Edward Haliżak, Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999

3. Piotr Wandycz, Pax Europea. Dzieje stosunków międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków 2003.

4. Christopher Barttlett, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1980, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.

Literatura uzupełniająca:

5. Wiesław Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000.

6. Henryk Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.

7. Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

8. Paul Johnson, Historia świata od 1917 r. do lat 90-tych, Warszawa 1992.

9. Marian Kukiel, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992.

10. Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1945.

11. Longin Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898-1945, Warszawa 1974.

12. Zarys historii Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. A. Bartnicki, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

rozumie uwarunkowania kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne wpływające na stosunki międzynarodowe

- posiada podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej

- rozumie geograficzne uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych

- potrafi szukać przyczyn i skutków najważniejszych wydarzeń międzynarodowych

- posiada umiejętność właściwego odczytywania mapy politycznej i gospodarczej świata

- umie analizować i krytycznie oceniać różne źródła wiedzy

docenia ważność problemów narodowościowych w stosunkach międzynarodowych

- rozumie uwarunkowania międzynarodowe określające pozycję poszczególnych krajów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zdania egzaminu jest odpowiedź pisemna na 3 wylosowane pytania spośród 100 znanych studentom kilka dni przed zakończeniem sesji letniej.

Zakres tematów:

1. Stosunki międzynarodowe w świecie na początku XIX w.

2. Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego – konsekwencje dla Europy i świata

3. Rola imperiów Brytyjskiego i Rosyjskiego w kształtowaniu stosunków międzynarodowych w I połowie XIX w.

4. Emancypacja narodów europejskich – wpływ na stosunki międzynarodowe

5. Wojna krymska – tworzenie nowego układu politycznego w Europie

6. Konsekwencje międzynarodowe zjednoczenia Włoch i Niemiec

7. Stosunki międzynarodowe w Azji – powstawanie europejskich stref wpływów

8. Kontynent afrykański – proces uzależniania od krajów europejskich

9. Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w I połowie XIX w. Budowa nowego układu sił w Ameryce Północnej

10. Stosunki polityczne w Ameryce Południowej w I połowie XIX w.

11. Powstawanie sojuszy polityczno-militarnych w Europie (Trójprzymierze i Trójporozumienie)

12. Stosunki polityczne na Bałkanach w latach 1875-1914

13. Układ sił i cele wojenne mocarstw europejskich w przededniu I wojny światowej

14. Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce na przełomie XIX i XX wieku

15. Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

16. I wojna światowa – konsekwencje polityczne

17. Układ wersalski w Europie.

18. Powstanie nowych państw w Europie

19. Rapallo i Locarno – stosunki międzynarodowe w Europie w latach dwudziestych

20. Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Francji i Wielkiej Brytanii

21. Polityka zagraniczna III Rzeszy i ZSRR. Konferencja monachijska. Pakt Ribbentrop – Mołotow

22. Stosunki międzynarodowe w Azji w okresie międzywojennym

23. Afryka w stosunkach międzynarodowych systemu wersalskiego

24. Stosunki międzynarodowe w Ameryce w latach 1919-1939

25. Podboje niemieckie, radzieckie i włoskie w Europie i Afryce w latach 1939-1941. Powstawanie nowego układu sił

26. Atak Niemiec na ZSRR i Japonii na USA. Zawiązanie Wielkiej Koalicji

27. Konferencje w Teheranie i Jałcie. Początki dwubiegunowego świata

28. Konsekwencje II wojny światowej w Azji

29. Ameryka Łacińska w latach II wojny światowej

30. Konferencja poczdamska. Podział Niemiec i Europy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu na platformie Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Eugeniusz Mironowicz 107/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.