Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia 350-MS1-1MAK
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

P. R. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020 (IBUK Libra).

Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2018 (IBUK Libra).

M. Nasiłowski, System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016 (IBUK Libra).

Literatura uzupełniająca:

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

MKR1_W01; MKR1_W02; MKR1_W03; MKR2_W04; MKR2_W05;

MKR2_W06 - sposób weryfikacji: kolokwium pisemne w formie zdalnej oraz indywidualne prace pisemne.

MKR2_U01 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach, indywidualne prace pisemne;

MKR2_U02 - sposób weryfikacji: kolokwium pisemne w formie zdalnej, dyskusja i praca w grupach na zajęciach, indywidualne prace pisemne;

MKR2_U03 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach, indywidualne prace pisemne;

MKR2_U04 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach, indywidualne prace pisemne;

MKR2_K01 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach, indywidualne prace pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie co najmniej 20,5 punktów.

W trakcie semestru student może otrzymać następującą liczbę punktów:

1 kolokwium za 20 punktów;

3 prace pisemne x 5 punktów = 15 punktów;

aktywność na zajęciach = 5 punktów

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne

1.1. Problemy makroekonomiczne (inflacja, bezrobocie, polityka makroekonomiczna)

1.2. Ruch okrężny produktu i dochodu w gospodarce

1.3. System Rachunków Narodowych (SRN)

1.4. Produkt krajowy jako miara wzrostu gospodarczego

1.5. Zadania

2. Determinanty dochodu narodowego

2.1. Model gospodarki AD-AS

2.2. Równowaga makroekonomiczna

2.3. Funkcja konsumpcji

2.4. Mnożnik

2.5. Zadania

3. Budżet państwa

3.1. Pojęcie i funkcje budżetu państwa

3.2. Dochody i wydatki budżetu państwa

3.3. Aktywna i pasywna polityka państwa

3.4. Deficyt budżetowy a dług publiczny

3.5. Zadania

4. Pieniądz. Rynek pieniężny. Kreowanie pieniądza bankowego

4.1. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza

4.2. Czynniki wyznaczające wielkość podaży pieniądza

4.3. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza

4.4. Zadania

5. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej

5.1. Czynniki określające wielkość autonomicznych wydatków konsumpcyjnych i uwarunkowania popytu inwestycyjnego

5.2. Zależność między pieniądzem, stopą procentową i popytem globalnym

5.3. Równowaga w gospodarce zamkniętej

5.4. Polityka pieniężna i fiskalna a zmiany DN

5.5. Zadania

6. Zjawisko bezrobocia

6.1. Definicje, rodzaje i struktura bezrobocia

6.2. Przyczyny bezrobocia w ujęciu neoklasycznym i keynesistowskim

7. Inflacja

7.1. Pojęcie, przyczyny i skala inflacji

7.2. Główne teorie inflacji

7.3. Sposoby przeciwdziałania inflacji

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia online prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych rekomendowanych przez Rektora UwB, angażujące studentów do samodzielnego i w grupach rozwiązywania zadań i przykładów analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, sala e-learning
każda środa, 13:30 - 14:15, sala e-learning
Anna Jurczuk 24/ szczegóły
2 każdy czwartek, 14:00 - 14:45, sala e-learning
każda środa, 12:30 - 13:15, sala e-learning
Anna Jurczuk 29/ szczegóły
3 każdy czwartek, 14:00 - 14:45, sala e-learning
każdy czwartek, 10:30 - 11:15, sala e-learning
Anna Jurczuk 28/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:00 - 9:45, sala e-learning
każdy czwartek, 9:45 - 10:30, sala e-learning
Anna Jurczuk 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.