Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja medialna 350-MS1-3KME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chudziński E., Słownik wiedzy o mediach, Warszawa 2007.

2. Godzic, W., Telewizja i jej gatunki, Kraków 2004. /tu: / rozdz. 1.1 i 1.2.

3. Wojtak, M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

4. Wolny-Zmorzyński, K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.

5. Wolny-Zmorzyński K., W. Furman, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bauer Z, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria i praktyka, Kraków 2009

2. Fras J., O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wrocław 2013

3. Olszański, L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi gatunków przekazów medialnych w prasie, radio, telewizji, Internecie

-zna podstawowe gatunki medialne: informacyjne i publicystyczne

-ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

-potrafi sporządzić prostą wypowiedź na piśmie w każdym z gatunków informacyjnych oraz publicystycznych dotyczącą problematyki międzynarodowej w języku polskim oraz w dwóch językach obcych (zachodnio- i wschodnioeuropejskim)

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i posługiwać się podstawowymi gatunkami przekazów medialnych (informacyjnymi i publicystycznymi)

Kompetencje społeczne:

-uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

-dostrzega podstawowe zalety posługiwania się różnymi gatunkami przekazów medialnych

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

praca pisemna, napisana w oparciu o wyznaczniki jednego z gatunków medialnych: esej, reportaż, komentarz publicystyczny, itp.

Zakres tematów:

Plan wykladu:

1. Główne gatunki dziennikarskie.

2. Konstrukcja wypowiedzi

3. Recenzja, Wywiad

4. Felieton

5. Esej

6. Publicystyka w praktyce, wystąpienia publiczne (I)

7. Publicystyka w praktyce, wystąpienia publiczne (II)

8. Reportaż

9. Sprawozdanie, sylwetka

10.Wzmianka, notatka prasowa, informacja

11. Blogi

12. Reklama – przykład rynku wydawniczego

13. Gatunki w nowych mediach: Twitter

14. Gatunki w nowych mediach: Facebook

15. Podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kochanowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.