Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka i neuroetyka 410-KS1-3BIN6
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Baron-Cohen, Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, przeł. A. Nowak, Smak Słowa, Sopot 2014.

2. J. Bauer, Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy, przeł. M. Skalska, Dobra Literatura, Słupsk 2015.

3. Patricia S. Churchland, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, przeł. M. Hohol, N. Marek, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

4. F. de Waal, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, przeł. K. Kornas, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

5. P. Godfrey-Smith, Inne umysły. Ośmiornice i prapoczątki świadomości, przeł. M. Adamiec-Siemiątkowski, Copernicus Center Press, Kraków 2018.

6. P. Singer, Etyka praktyczna, KIW, Warszawa 2003.

7. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, KIW, Warszawa 2000.

8. E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018.

9. C. Fine, Urojenia płciowe, przeł. A. Derra, A. Łuka, W. Sak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W02 zna dyscypliny wchodzące w skład kognitywistyki oraz charakteryzuje związki i zależności zachodzące między nimi;

K_W04 rozumie podstawowe pojęcia dyscyplin wchodzących w skład „kognitywistyki i komunikacji” ;

K_W15 rozumie społeczny, instytucjonalny i normatywny wymiar poznania;

K_W19 ma wiedzę o neurobiologicznych mechanizmach procesów poznawczych i komunikacyjnych;

K_W20 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji systemów poznawczych i komunikacyjnych oraz ich różnorodności w przyrodzie.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K07 przyjmuje postawę krytyczną w dyskusjach naukowych i

światopoglądowych;

K_K08 cechuje go otwartość na nowe tendencje we współczesnej

nauce i w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się: ocena z egzaminu pisemnego, obecność na zajęciach oraz aktywność.

Egzamin pisemny: studenci otrzymują pięć pytań otwartych z puli pytań podanych przez wykładowcę na ostatnich zajęciach. Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Punktacja:

15-13 – bardzo dobry

12.5 – dobry +

12 -11 – dobry

10.5 – dostateczny +

10-8 – dostateczny

Obecność na zajęciach: obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność. Każda dodatkowa nieobecność skutkuje obniżeniem końcowej oceny o jeden stopień.

Aktywność podczas zajęć: zadawanie pytań, dzielenie się uwagami i przemyśleniami, branie udziału w dyskusji.

Zakres tematów:

1. Pochodzenia zła (refleksja z zakresu neuronauk, psychologii, filozofii oraz biologii) 8h;

2. Ludzkie i nie-ludzkie umysły 2h;

3. Etyka ekologiczna dzisiaj 2h;

4. Kwestia płci mózgu i jej znaczenie dla życia społecznego 2h.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Monika Rogowska-Stangret 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.