Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - lektorat cz. 2 330-ES2-1ROS2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

ROS2_U01, KP7_UK1: Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę na określony temat posługując się językiem obcym na poziomie B2+, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse - ćwiczenia praktyczne

ROS2_U02, KP7_UO1: Student potrafi kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na określony temat z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse - ocena z przygotowania do zajęć

ROS2_K01, KP7_KK5: Dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na platformie Blackboard po II semestrze. Student przystępuje do egzaminu na podstawie uprzednio uzyskanego zaliczenia w ocenie. Zaliczenie w ocenie student uzyskuje na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych lub pisemnych (prace domowe). Dopuszczalna w ciągu semestru jest jedna nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu i brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Деловое общение (Komunikacja biznesowa). Savoir vivre w biznesie.

2. Труд (Praca). Słownictwo dotyczące kooperacji i podziału pracy.

3. Баланс доходов и расходов (Bilans dochodów i wydatków). Słownictwo związane z wydatkami i przychodami oddzielnych jednostek, firm oraz państw.

4. Бизнес в России (Biznes w Rosji). Czynniki wpływające na rozwój biznesu.

5. Долги (Długi). Sposoby uniknięcia kłopotów finansowych

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 204
Anna Kulik 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.