Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego 350-HS2-1ZWJA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Oxford Advanced Learner's Dictionary – dowolne wydanie

-Nowy słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford, Warszawa 2004 lub 2012

-Słownik internetowy: http://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/

- Akta do dziejów króla Jana III sprawy roku 1683, a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wyjaśniające, oprac. F. Kluczycki, Kraków 1883, s. 369-370 (dwie anglojęzyczne relacje o bitwie wiedeńskiej)

- Diary of the Honourable Laurence Hyde, constaining the particular occurences during his embassy to John Sobieski, King of Poland, in 1676, [w:] The correspondence of Henry Hyde, Earl of Clarendon, and on his brother Laurence Hyde, earl of Rochester, t. I, oprac. S. Weller Singer, London 1828

- O’ Connor B., Historia Polski, tłum. W. Duży, red. P. Hanczewski, Warszawa 2012

- O’Connor B., The history of Poland: in several letters to persons of quality giving an account of the antient and resent state of that kingdom, London 1698

- International Encyclopedia of Revolution and Protest, ed. Immanuel Ness, Blackwell Publishing, 2009, pp. 2710–2715, entry: Polish Revolution (Sejm), 1788–1792)

-F. Sysyn, Seventeenth-Century Views on the Causes of the Khmel’nyts’kyi Uprising: An Examination of the „Discourse on the PresentCossack or Peasant War”, HUS 1981, vol. 5, № 4, pp. 430–466.

- A. Kalinowska, M. Mirecka, Bohater czy malkontent? Odbiór Jana Sobieskiego w Wielkiej Brytanii w świetle „London Gazette”, 1665-1674, [w:] Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674), red. D. Milewski, Warszawa 2014

- E. Mierzwa, Polska a Anglia w XVII wieku, Toruń 2003

- S. Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine. New York: Basic Books, 2015.

- S. Plokhy, Chernobyl: History of a Tragedy, London: Allen Lane, 2018.

- J. C. Marcadé, Kyiv, the Capital of “Modernity” at the Turn of the Twentieth Century, HUS 2019, vol. 36, № 3 -4, pp. 274 -305.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG7, KP7_WK1, KP7_UW1, KP7_UW3, KP7_UK2, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KK2, KP7_KO1, KP7_KO3, KP7_KR2, KP7_KR5

zna podstawowe angielskie słownictwo historyczne

- tłumaczy teksty naukowe zgodnie z zasadami translatoryki

Umiejętności

Student po ukończeniu kursu:

- dokonuje tłumaczenia angielskich tekstów specjalistycznych i źródłowych

- redaguje tłumaczenia w języku polskim (dokonując korekty i autokorekty)

Kompetencje

Student po ukończeniu kursu:

- ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywna praca na zajęciach, w tym przygotowanie prezentacji oraz praca zaliczeniowa , która potwierdzi nabyte przez studenta umiejętności.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Nauka zwrotów stosowanych w pracach naukowych z zakresu historii

3 Tłumaczenie dokumentów dotyczących relacji między Chanatem Krymskim a Rzeczypospolitą w XVII w

4. Tłumaczenie dwóch anglojęzycznych relacji nt. bitwy wiedeńskiej 1683 r., wydanych w polskim wydawnictwie źródłowym z XIX w., w opracowaniu Franciszka Kluczyckiego.

5. Przykład hasła słownikowego na temat historii Polski dla anglojęzycznego odbiorcy. Hasło: revolution sejm (1788-1792), autorstwa Richard'a Butterwick'a

7 Tłumaczenie pisma publicystycznego Discourse on the Present Cossack or Peasant War

8. Tłumaczenie artykułów naukowych poświęconych relacjom między Kozaczyzną a Rzeczypospolitą.

9. Tłumaczenie tekstów poświeconych najnowszej historii Ukrainy

10.-14. Odczytywanie i tłumaczenie rękopiśmienych depesz angielskiego agenta Francisa Sandersona, w postaci fotokopii z angielskiego The National Archives, na temat sytuacji w Polsce w latach 1672-1674.

15. Przykład hasła słownikowego na temat historii Polski dla anglojęzycznego odbiorcy. Hasło: revolution sejm (1788-1792), autorstwa Richard'a Butterwick'a

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, dyskusja, referat, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Mariusz Drozdowski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)