Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne i wychowawcze aspekty gier komputerowych 380-S1-2XABO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza: • Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu wykorzystania środowiska wirtualnej rzeczywistości w wychowawczym i dydaktycznym kontekście. • Student ma uporządkowaną wiedzę o cyfrowych zainteresowaniach uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.

Umiejętności: • Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w zakresie analizy gier w celu skutecznego podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych (projekt). • Student potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania i zaprojektowania wirtualnej przestrzeni wychowawczo-dydaktycznej (projekt).

Kompetencje społeczne: • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresu wychowawczego i dydaktycznego zastosowania gier komputerowych w pracy z uczniami oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących strategie edukacyjne oparte na wirtualnej rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 80% obecności na zajęciach. Student ponadwymiarowe nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Zaliczenia przedmiotu na podstawie oceny uzyskanej z przygotowanych indywidualnie projektów studentów, przy czym do uzyskania przez studenta zaliczenia wymaganych jest zdobycie minimum 51% punktów.

Zakres tematów:

- Strategie wykorzystania gier komputerowych w edukacji: gamifikacja, kodowanie, game design (4h)

- Projektowanie gier - wstępne informacje (2h)

- Tworzenie środowiska gry z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (2h)

- Gry w edukacji - projekt gry edukacyjnej (4h)

- Ocena i prezentacja projektów realizowanych przez studentów (3h)

Metody dydaktyczne:

Metody podające: pogadanka, dyskusja.

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala C2.2
Karol Kowalczuk 21/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.