Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz.3 450-ZS1-2ROS1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Сущность процесса глобализации, [online: https://works.doklad.ru/view/ItQz728PzQc.html].

Международные экономические отношения, под ред. Рыбалкина, Москва 2012 [online: http://учебники.информ2000.рф/ino/ino1-1/ino502.pdf].

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Профессия бухгалтер, [online: http://obrazovanie66.ru/main_prof.php?profid=304].

Профессия бухгалтер, [online: http://enjoy-job.ru/professions/buhgalter/].

Сетевая экономика/Интернет - среда для экономической деятельности и основа электронного бизнеса, [online: https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_-_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0].

Efekty uczenia się:

KA6_UK2: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - ocena wypowiedzi ustnej.

KA6_UK3: Posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - test kontrolny.

KA6_UO1: Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyniku testu, obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia ustnego oraz prac domowych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Глобализация (Globalizacja). Proces globalizacji i jego następstwa.

2. Сетевая экономика (Gospodarka elektroniczna). Rozwój technologii i jego wpływ na gospodarkę, relacje między ludźmi.

3. Конкуренция (Konkurencja). Słownictwo dotyczące konkurencji i monopolu.

4. Бухгалтер (Księgowy). Słownictwo dotyczące pracy księgowego. Obowiązki i wymagania wobec księgowego.

5. Управление предприятием (Zarządzanie przedsiębiorstwem). Słownictwo dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kulik 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)