Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura indywidualizmu: życie społeczne a nowy duch kapitalizmu (fakultet) 440-SS2-1KUI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

L. Boltanski, È. Chiapello, Nowy Duch Kapitalizmu, „Kronos” 2015, nr 2 (33).

H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, Warszawa 1991

H. Marcuse, Eros i cywilizacja, Warszawa 1998.

R. Vaneigem, Rewolucja życia codziennego, Gdańsk 2004.

N. Klein, No logo, Warszawa 2004.

J. Heath, A. Potter, Bunt na sprzedaż.Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, Warszawa 2010.

N. Srnicek, A. Williams, Wymyślając przyszłość, Toruń 2019.

F. Berardi, After the future, Edinburgh 2011.

F. Berardi, Schizo-Economy, “SubStance”, 1/2007.

F. Berardi, The soul at work. From alienation to autonomy, Los Angeles 2009.

E. Morozov, Gamify or Die, w: To Save Everything, Click Here, New York 2013.

B-C. Han, Społeczeństwo zmęczenia, „Krytyka Polityczna” 2017, nr 45.

G. Deleuze, Postscriptum o społeczeństwach kontroli, w: G. Deleuze, Negocjacje. 1972–1990, Wrocław 2007.

K. Chajbos, D. Mroczkowska, Nowi zmęczeni i nowe zmęczenie na przykładzie współczesnych instytucji fitness, „Kultura Współczesna” 2016, nr 3 (91).

M. Foucault, Historia Seksualności, Warszawa 2000.

M. Foucault, Narodziny biopolityki, Warszawa 2011.

M. Kruszelnicki, Tutoring, mentoring, coaching– troskliwe oblicze władzy, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 2015, t. 18, nr 1.

J. Crary, 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, Kraków 2015.

I. Lorey, State of Insecurity. Government of the precarious, London 2015.

I. Lorey, Urządzanie i samoprekaryzacja: O normalizacji wytwórców kultury, „Praktyka Teoretyczna” nr 4(14)/2014.

S. Harris, Duchowość bez religii, Łódź 2015.

T. Luckmann, Niewidzialna religia, Kraków 2006.

A. de Botton, Religia dla ateistów, Warszawa 2013.

S. Lubomirski, Wybierz szczęście, Warszawa 2011.

P. Fortuna, Pozytywna psychologia porażki, Sopot 2017.

A. Zupančič, The odd one in: on comedy, Cambridge-London 2008.

D. Norris, Kreatywność i nienawiść : twórz jak ludziesukcesu, Gliwice 2017.

J. B. Peterson, 12 życiowych zasad : antidotum na chaos, Wrocław 2018.

A. Grant, S. Sandberg, Buntownicy : biznesowi innowatorzy zmieniają świat, Warszawa 2017.

S. Radhakrishnan, C Solari, Empowered Women, Failed Patriarchs: Neoliberalism and Global Gender Anxieties, “Sociology Compass” 2015, nr 9.

A. Hochschild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009.

A. Giddens, Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2006.

E. Illouz, Dlaczego miłość rani, Warszawa 2016.

Z. Bauman i in., Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Warszawa 2017.

R. Sennett, Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

EFEKTY

KA7_WG1

potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne dotyczące problematyki kultury indywidualizmu

Metoda weryfikacji: kolokwium

KA7_WG2

ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, która służy opisowi kultury indywidualizmu

Metoda weryfikacji: kolokwium

KA7_WG3

ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologii do innych nauk społecznych, które służą analizie kultury indywidualizmu

Metoda weryfikacji: kolokwium

KA7_UW7

potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy problemów kultury indywidualizmu

Metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach

KA7_KK4

jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych w rozstrzyganiu problemów społecznych typowych dla kultury indywidualizmu

Metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i podejście do kolokwium pisemnego lub ustnego.

Na każdych zajęciach można uzyskać 1 punkt za aktywność.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć na dyżurze. Nieobecność na 4 zajęciach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Zaliczenie kolokwium na pozytywną ocenę wymaga uzyskania przynajmniej 66% punktów.

Zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams. Zaliczenie przeprowadzone zostanie poprzez platformę Blackboard.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Krytyka artystyczna i geneza postfordyzmu

3. Protest wcielony w codzienność

4. Filozofia neoliberalizmu – biopolityka, wirtuozeria, oportunizm, cynizm, strach (P. Virno)

5. Technologia i zaangażowanie duszy (F. Berardi)

6. Od społeczeństwa dyscyplinarnego do społeczeństwa zmęczenia

7. Dyskurs terapeutyczny - Troska o siebie i racjonalizacja życia

8. Urządzeniowa prekaryzacja (I. Lorey)

9. Racjonalizacja i indywidualizacja duchowości

10. Twórczość a neoliberalne zarządzanie

11. Estetyzacja życia i biomoralność

12. Męskość i kobiecość w kulturze indywidualizmu

13. Plastyczne ciało i emocje – zarządzanie sferą emocjonalną

14. Opór wobec kultury indywidualizmu

15. Zaliczenie zajęć

Metody dydaktyczne:

ocena aktywności na zajęciach, dyskusja, konsultacje,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Barszczewski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.