Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo systemów informatycznych 400-IS1-3BSI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki podstawowe

1. Zbigniew Suski. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

https://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/bsi/scb/index01.html

2. Nmap: https://www.youtube.com/watch?v=4t4kBkMsDbQ&t=1s

3. Wireshark: https://www.youtube.com/watch?v=UBfSgjUCEi0

4. E. Amoroso. Intrusion Detection. AT&T Inc. 1999.

Podręczniki uzupełniające

1. Full Ethical Hacking Course - Network Penetration Testing for Beginners

(2019)

https://www.youtube.com/watch?v=3Kq1MIfTWCE

Efekty uczenia się:

KP6_UK1 posługiwać się terminologią informatyczną w języku angielskim

(w tym czytanie dokumentacji) na poziomie B2

KP6_UO2 współpracować w grupie realizując wspólne projekty

KP6_UU1 samodzielnie planować rozwój własny w zakresie podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

KP6_UW11 posługiwać się wzorcami projektowymi, posługiwać się API,

wykorzystać narzędzia wspomagające proces tworzenia,

testowania i debugowania oprogramowania

KP6_UW14 wykorzystywać technologie tworzenia oprogramowania

pracującego w Internecie

KP6_KO1 absolwent jest gotów do przyjęcia kreatywnej i innowacyjnej postawy niezbędnej do

podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

KP6_KR1 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w tym przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością w środowisku informatycznym.

Sposób weryfikacji: wykonanie i obrona laboratorium, udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie oceny większej lub równej 3. Ocena składa się z średniej arytmetycznej wartości ocen obronionych prac laboratoryjnych:

5 (co najmniej 91% wykonania)

4,5 (co najmniej 81% wykonania)

4 (co najmniej 71% wykonania)

3,5 (co najmniej 61% wykonania)

3 (co najmniej 51% wykonania)

2 (poniżej 51% wykonania)

Zakres tematów:

Laboratoryjne prace prowadzone w zakresie podanych tematów:

a) Testy penetracyjne - techniki skanowania

b) Zdalne rozpoznawanie systemów operacyjnych i sniffing

c) Szyfrowanie, autentyfikacja, ataki odmowy usługi

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, korzystanie z literatury, konsultacje. Odpowiedzi ustne, rozwiązywanie biznes przypadków, zadań, wspólnego omawiania zagadnień, ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie zadań problemowych, burza mózgów, dyskusja, laboratorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 405
Germanas Budnikas 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.