Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona środowiska 330-MS2-2MOS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Becla, S.Czaja, T.Poskrobko, Międzynarodowa ochrona środowiska

Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

M.Kremer, M.Urbaniec, A.Kryński (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T1-T3, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

J.W.Pietrewicz, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

Environment and trade: a handbook, United Nations Environment Programme; International Institute for Sustainable Development (IISD) 2005, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8401

Dellink, R., et al. International trade consequences of climate change, OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2017/01, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f446180-en

Efekty uczenia się:

2MOS_U1 - weryfikacja na podstawie pracy grupowej i jej prezentacji

2MOS_U2 - weryfikacja na podstawie pracy grupowej i jej prezentacji

2MOS_U3 - weryfikacja na podstawie pracy grupowej i jej prezentacji

2MOS_K1 - weryfikacja na podstawie udziału w dyskusji w czasie zajęć

2MOS_K2 - weryfikacja na podstawie udziału w dyskusji w czasie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny grupowej pisemnej pracy na zadany temat oraz jej prezentacji, a także udziału w dyskusji w czasie ćwiczeń.

Skala ocen (% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania):

55-64% - dst

65-73% - dst+

74-82% - db

83-91% - db+

92-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Istota, przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania głównym globalnym problemom ekologicznym - dyskusja na podstawie prezentacji przygotowanych przez studentów:

- zubożenie warstwy ozonowej

- globalne zmiany klimatyczne

- deforestacja i pustynnienie

- niedostatek czystej wody pitnej

- utrata różnorodności biologicznej

2. Działalność organizacji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska - studia przypadków

3. Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska - studia przypadków

4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze a ochrona środowiska - analiza wybranych zagadnień i sektorów

- problem carbon leakage i emisyjności w handlu międzynarodowym

- przemysł odzieżowy

- przemysł spożywczy

- przemysł metalurgiczny

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia poświęcone analizie wybranych zagadnień ochrony środowiska w skali międzynarodowej

- Praca w grupach

- Przygotowanie pracy grupowej na zadany temat i jej prezentacja

- Dyskusja dydaktyczna wspomagana prezentacją multimedialną

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)