Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy integracyjne w gospodarce światowej 330-MS2-2PIG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Red. nauk. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012

E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.

K.A. Nawrot, Determinanty rozwoju gospodarczego ASEAN, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2008

E. Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007

J. Garlińska-Bielawska, Regionalna integracja gospodarcza w Afryce w świetle teorii i doświadczeń państw afrykańskich, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Literatura uzupełniająca

K. Czerewacz-Filipowicz, A. Konopelko, Regional integration processes in the commonwealth of independent states : economic and political factors, Cham : Springer International Publishing AG, 2017.

K. Żołądkiewicz, Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

Pelkmans J., European Integration, Methods and Economic Analysis, Third Edition, Pearson Education, London 2006.

Efekty uczenia się:

2PIG_W01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2PIG_U01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2PIG_K01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji do wybranego zagadnienia oraz aktywności na zajęciach.

Prezentacja - maksymalnie 20 pkt

Aktywność - maksymalnie 12 pkt. Do zaliczenia należy zdobyć co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Ugrupowania integracyjne w Europie

2. Ugrupowania integracyjne w Ameryce Północnej

3. Ugrupowania integracyjne w Ameryce Południowej

4. Ugrupowania integracyjne w Azji

5. Ugrupowania integracyjne w Afryce

6. Ugrupowania integracyjne w regionie Australii i Oceanii

Metody dydaktyczne:

Angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prezentacje studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.