Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia pozyskiwania grantów 370-AN2-2MPG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tkaczyński J., W., Świstak M., Sztorc E., „Projekty europejskie”, Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011;

2. A. Szymańska, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008;

3. A. Szymańska, Fundusze Unijne i Europejskie 2007-2013, czyli jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE, Gliwice 2006;

Literatura uzupełniająca:

1. Szymańska A., „Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm”, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008;

2. Świerszcz K., „Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie”, Wydawnictwo: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ALTA 2, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UO1 - kierować pracą zespołu.

KA7_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się: ocena z egzaminu pisemnego, ocena aktywności w trakcie zajęć (wspólne dla wszystkich efektów uczenia się).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej.

Przygotowanie fiszki projektu według wskazówek udzielanych przez prowadzącego podczas zajęć.

Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

1. Możliwości pozyskiwania grantu: programy, instytucje odpowiedzialne za realizację programów, priorytety, działania, rodzaje projektów.

1. Analiza problemu i uzasadnienie realizacji projektu

2. Cele projektu, Analiza interesariuszy, analiza ryzyka

3. Działania i harmonogram projektu

4. Produkty i rezultaty projektu, zasady horyzontalne

5. Promocja projektu

6. Budżet projektu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna,

prezentacje multimedialne, metoda projektów, metoda przypadków, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala 311
co druga niedziela (nieparzyste), 10:15 - 11:30, sala e-learning
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.