Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej 370-KN2-1OIF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Srebro, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Kraków 2004,

Grzegorz Krysztofiuk, Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej, Prokuratura i Prawo 2015, nr 9, s. 135-156,

A. Górski, A. Sakowicz Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, (w:) Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, współredaktor LexisNexis 2006, s. 82-91.

A. Sakowicz, Wzmocniona współpraca a powołanie Prokuratury Europejskiej. Niebezpieczeństwo wielobiegunowej współpracy w ochronie interesów finansowych UE (w:) pod red. C. Nowak: Ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich a przemiany instytucjonalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 71-87.

M. Melezini, A. Sakowicz, Przestępczość przeciwko interesom finansowym UE w świetle danych statystycznych, (w:) W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych – od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Warszawa 2015, s. 36-61

E. Zielińska, Perspektywa utworzenia Prokuratury Europejskiej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ochrony interesów finansowych UE. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do ochrony interesów finansowych UE oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa europejskiego, jak i krajowego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka pojęcia budżetu UE i źródeł jego finansowania, rozwiązanie prawne w zakresie ochrony interesów finansowych UE, system instytucjonalny Unii Europejskiej służący tej ochronie, OLAF oraz projekt zakładający powstanie Prokuratury Europejskiej. Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi poprzez egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny w postaci czterech pytań opisowych.

Punktacja:

bardzo dobra – 10 pkt

dobra plus – 9 pkt

dobra – 8 pkt

dostateczna plus - 7

dostateczna - 6

niedostateczna – 5 i mniej pkt.

Zakres tematów:

1. System finansowy Wspólnot Europejskich jak przedmiot ochrony przed oszustwami i innymi nieprawidłowościami

2. Pojęcie budżetu UE i źródła jego finansowania

3. Rozwiązanie prawne UE dotyczące ochrony interesów finansowych Wspólnot europejskich

4. Dyrektywa w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego

5. Pojęcia oszustwa i inne nieprawidłowości na szkodę budżetu ogólnego UE

6. System instytucjonalny Unii Europejskiej a ochrona unijnych interesów finansowych

7. Rola i zadania OLAF

8. Obowiązki państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

9. Projekt Corpus Iuris zawierający przepisy karne mający na celu ochronę interesów finansowych UE

10. Prokuratura Europejska

11. Przepisy prawnokarne w Polsce służące ochronie interesów finansowych UE

Metody dydaktyczne:

Podstawową metodą jest wykład, w trakcie którego następuje analiza aktów prawnych, orzecznictwa oraz literatury. Metody uzupełniające to udział w konsultacjach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 213
co druga niedziela (parzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Andrzej Sakowicz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.