Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia rozwiązywania kazusów (Case Law) 370-PS5-1MER
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A.Jamróz (red), A. Breczko, S. Oliwniak, Wstęp do nauk prawnych, wyd. Temida2

M. Zieliński, Wykładnia prawa, zasady, reguły wskazówki, wyd. LexisNexis

A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne część ogólna. Prawo rzeczowe. Wykłady Becka, wyd. C.H. Beck

T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, Wykłady Becka, wyd. C.H. Beck

F. Zoll, J. Czyszek, S. Czyszek, U. Ernst, Prawo cywilne, część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami, wyd. Wolters Kluwer business

A.Stępień-Sporek, O. Nawrot, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo cywilne. Część ogólna kazusy, wyd. LexisNexis

A.Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, wyd. LexisNexis

T. Mróz, A. Zając, Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy, wyd. LexisNexis

D. Bugajna – Sporczyk. Kazusy, wyd. LexisNexis

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych -- KA7_WK5; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa KA7_UW1; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych - KA7_UW4; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role- KA7_KR1; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub w formie zdalnej , polegające na rozwiązaniu kazusu, ocena minimalna dostateczna, z uwzględnieniem zadań wykonanych w ramach e-learningu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczeni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Stan faktyczny (kazus) a sposób przedstawienia rozwiązania

Poszczególne etapy rozwiązania kazusu

Zagadnienia szczegółowe związane z analizą stanu faktycznego i jego prawną kwalifikacją.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - konwersatorium, rozwiązywanie kazusów i dyskusja, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 15:30, sala 104
Maciej Pannert 46/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)