Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo podatkowe - 4 rok 370-PS5-4SEMXFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura związana z proponowanym tematem pracy.

Efekty uczenia się:

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_W12 - student zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_W13 - student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U04 - student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U06 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U07 - student potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od wkładu pracy studenta - jego aktywności na zajęciach (w tym realizowanej w ramach korespondencji elektronicznej) oraz postępów w przygotowaniu planu pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

Prezentacja problematyki, która ma stanowić treść pracy dyplomowej

Przedstawienie propozycji dotyczących struktury pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie seminarium (konsultacji)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leonard Etel 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.