Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo karne - 4 rok 370-PS5-4SEMXPKA
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu (w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja,

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja,

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13; sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentu pracy magisterskiej,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07; sposób weryfikacji:

przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w

ramach pisanej pracy,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09; sposób weryfikacji: przedstawienie przygotowanego finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja, analiza literatury przedmiotu i orzecznictwa w ramach pisanej pracy,

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia seminarium konieczne jest przygotowanie finalnego planu pracy magisterskiej wraz z podstawową literaturą przedmiotu, a także fragmentu pracy magisterskiej na wybrany temat napisanego zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac dyplomowych w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jego przedstawienie, opcjonalnie z prezentacją.

Zakres tematów:

Podczas seminarium zakłada się prowadzenie dyskusji nad wybranymi problemami badawczymi poruszanymi przez poszczególnych studentów w swoich pracach magisterskich z zakresu prawa karnego – teoretycznymi i praktycznymi.

W szczególności zajęcia obejmują występujące w konkretnych pracach magisterskich:

- Formułowanie konkretnych problemów badawczych.

- Stawianie odpowiadających im hipotez.

- Zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze.

- Planowanie procesu badawczego.

- Prowadzenia kwerendy bibliotecznej.

- Technikę pisania pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, dyskusja, pisanie referatu na zadany temat, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Wojewoda 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Guzik-Makaruk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.