Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

10. G. Marshall (red.), Oxfordzki Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006.

11. Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996

12. E. Aronson, Człowiek istota społeczna

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

KA6_WG7 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach,

KA6_UW1 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, KA6_KO3 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Efekty uczenia się będą weryfikowane na podstawie obserwacji osoby prowadzącej wykłady, zaliczeń i egzaminów, aktywności na zajęciach, pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z egzaminu pisemnego.

W trakcie semestru student może być nieobecny 2 razy. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny w formie testu

51% punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć, zaliczenia i odbywania konsultacji w formie online.

Zakres tematów:

1. Czym jest socjologia, Główne nurty i klasycy. Wybrane teorie socjologiczne.(4h)

2. Jednostka i społeczeństwo. (2h)

3. Biologiczne podstawy życia społecznego. (2h)

4. Kulturowe podstawy życia społecznego. (2h)

5. Typy społeczeństw - rozwój społeczeństwa. (2h)

6. Społeczeństwo współczesne. (3h)

7. Globalizacja. (2h)

8. Naród, grupy etniczne, społeczność lokalna. (2h)

9. Społeczeństwo obywatelskie i ruchy społeczne. (2h)

10. Urbanizacja i urbanizujące się społeczeństwo. (2h)

11. Migracje (2h)

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala A6
Katarzyna Winiecka, Kamil Goryń 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.