Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 370-KS2-2PWF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG2: w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji państwowych i organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_WK2: kluczowe zagadnienia o wielokierunkowych relacjach między człowiekiem a społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi i wynikające z nich fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Umiejętności, absolwent potrafi

KA7_UK2: prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez państwo; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KA7_UO2: kierować pracą zespołu oraz partycypować w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do

KA7_KR1: odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz ich przestrzegania; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium pisemnego.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 213
Emil Pływaczewski 24/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)