Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych 380-DS5-3IBG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Matczak A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Warszawa: PTP PTP.

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005). Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Warszawa: PTP PTP.

Zawadzki B., Strelau J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Warszawa: PTP PTP.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - absolwent ma wiedzę dotyczącą różnic indywidualnych w zakresie temperamentu i inteligencji u dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym.

KA7_UW1 - absolwent ma umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat różnic indywidualnych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

KA7_UW6 - absolwent potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając różnice indywidualne poszczególnych dzieci/uczniów w zakresie temperamentu, stylów poznawczych i inteligencji.

KA7_UU3 - absolwent odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy oraz współpracy z psychologiem, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy tak, aby uwzględniać różnice indywidualne w zakresie temperamentu, stylów poznawczych i inteligencji dzieci.

KA7-KK1 - absolwent świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania z wykorzystaniem wiedzy o różnicach indywidualnych uczniów, potrafi klarownie wyjaśniać relacje pomiędzy temperamentem i inteligencją a zachowaniem uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Omówienie zagadnień i warunki zaliczenia

2. Inteligencja wieloraka H. Gardnera

3. Formalna charakterystyka zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (B. Zawadzki i J. Strelau)

4. Osobowość w ujęciu H. Eysenck’a - PEN

5. Radzenie sobie z sytuacjami stresowymi (SSZ, SSE, SSU)

6. Kompetencje społeczne (I, ES, A)

7. Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, metody aktywizujące, testy i ich omówienie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala A207 (cwi)
Andrzej Dakowicz 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala A110 (war)
Urszula Bielecka 23/ szczegóły
3 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala A110 (war)
Urszula Bielecka 23/ szczegóły
4 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala A110 (war)
Urszula Bielecka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)