Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 1 340-RP1-1HLR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po semestrze II w formie pisemnej, przesłany przez USOSmail. .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i obecność na wykładach.

Zakres tematów:

1. Periodyzacja literatury rosyjskiej. Ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Folklor rosyjski. Wpływy Bizancjum

2. Piśmiennictwo okresu ogólnego wschodniosłowiańskiego (X – XII wiek)

3.Piśmiennictwo okresu rozdrobnienia feudalnego i niewoli tatarskiej i okresu powstania zjednoczonego państwa moskiewskiego

4. Literatura zjednoczonego państwa moskiewskiego

5. Początki literatury nowożytnej. Literatura drugiej połowy XVII wieku

6. Od baroku do klasycyzmu. Sentymentalizm. Literatura lat 30-tych – 60-ch XVIII wieku

7. Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej XIX wieku (1801 –1825). Twórczość Iwana Kryłowa

8. Neoklasycyzm, preromantyzm w literaturze rosyjskiej XIX wieku

9. Literatura rosyjska XIX wieku – lata 1826 – 1842. Charakterystyka ogólna

10. Twórczość Aleksandra Puszkina – 4 godz.

11. Twórczość Michaiła Lermontowa – 2 godz.

12. Twórczość Mikołaja Gogola – 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Halina Twaranowicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)