Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 330-MS1-2ZBM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

M. Gorynia ., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Literatura uzupelnijąca:

M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

.J.Rymarczyk Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

M. Sagan, Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2ZBM_W01 zaliczenie pisemne w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu. Do zaliczenia wykładu dopuszczeni są studenci którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

Wykład:

1.Zajęcia organizacyjne. Specyfika zarządzania międzynarodowego.

2.Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa.

3. Funkcjonowanie, rozwój i konkurencyjność KTN.

4.Struktury organizacyjne i ich elementy konstrukcyjne - wymiar międzynarodowy.

5.. Strategia korporacji i zarządzanie zasobami ludzkimi w KTN.

6. Zarządzanie procesami interpersonalnymi w KTN a kultura organizacyjna korporacji.

7. Społeczna odpowiedzialność w biznesie międzynarodowym.

Metody dydaktyczne:

Wykład w Prezentacji multimedialna połączony z dyskusją

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.