Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 330-MS2-2UBZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Rymarczyk (red), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Studia przypadków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

4. W. Ronka - Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H Beck, 2016.

Uzupełniająca:

1. T. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in foreign trade, Difin, 2012.

2. Z. A. Nowak, M. W. Kozioł, Handel zagraniczny. Perspektywa europejska. WWZ- Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, 2011.

3. J. Hermanowski, Handel zagraniczny - poradnik, wyd. XI, UNIWERS Konsulting, Warszawa, Zielona Góra 2009.

4. I. Dąbrowski, A. Śliwiński, Economics of insurance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

2UBZ_W01, 2UBZ_W02, 2UBZ_U02, - kolokwium w formie testu

2UBZ_W01 , 2UBZ_W02, 2UBZ_U01 , 2UBZ_K01 - dyskusja i aktywność na zajęciach

2UBZ_U02, - praca w grupach

2UBZ_W01, 2UBZ_W02 , 2UBZ_U01, 2UBZ_U02 - prezentowane tematy (prezentacje multimedialne), przygotowane zadania i krzyżówki,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia są obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 godzina nieobecności w semestrze).

Nieobecności ponad dopuszczalny limit powinny być zaliczone na konsultacjach.

Na ocenę końcową składają się oceny z:

- kolokwium w formie testu,

- prezentowanych tematów ( prezentacje multimedialne), przygotowanych

zadań i krzyżówki,

- pracy w grupach,

- dyskusji i aktywności na zajęciach.

Kolokwium - skala ocen:

ocena dostateczna (3) – 51 - 60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-74%

ocena dobra (4) – 75 - 84%

ocena dobra plus (4+) – 85 - 94%

ocena bardzo dobra (5) – 95 - 100%

Zakres tematów:

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu następujących tematów:

1.Istota, funkcje i rodzaje ubezpieczeń

2.Ryzyko i postępowanie z ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego

3.Dokumenty ubezpieczeniowe - umowa ubezpieczenia i kontrakt handlowy

4.Ubezpieczenia morskie i kombinowane

5.Ubezpieczenia w lądowym transporcie międzynarodowym

6.Ubezpieczenia związane z obrotem zagranicznym -transport lotniczy

7.Ubezpieczenia wystawców na targach i wystawach międzynarodowych

8.Ubezpieczenia należności celno-podatkowych w obrotach zagranicznych

9..Ubezpieczenia budowlano-montażowe związane z obrotem zagranicznym

10.Gwarancje ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym

11.Ubezpieczanie transakcji kredytowych i kontraktów eksportowych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące Studentów do pracy grupowej,

- prezentowanie przez Studentów wybranych tematów z wykorzystaniem

prezentacji multimedialnych, a także przygotowanie grupie zadań i krzyżówek,

- omawianie zagadnień,

- rozwiązywanie krzyżówek,

- dyskusja w grupie.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 304
Alicja Gołębiowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.