Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 1 330-ES2-1VSEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1VSEM_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Umiejętności:

1VSEM_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_U04 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_U05 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Kompetencje społeczne:

1VSEM_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

1VSEM_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, hipoteza badawcza, cel pracy, plan pracy, literatura) z zachowaniem zasad etyki.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Cel, zakres i przedmiot seminarium magisterskiego.

2. Określenie celu pracy magisterskiej: cechy pracy, kryteria oceny merytorycznej, rola promotora.

3. Omówienie pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego (podstawowe metody badawcze, determinanty ich wyboru, narzędzia badawcze).

4. Zasady pisania prac naukowych, wymagania stawiane tekstowi pracy (formalne, merytoryczne, etyczne).

5. Formułowanie problemów badawczych.

6. Określenie zasad wyboru tematu pracy magisterskiej (granice wyznaczania tematyki pracy, kryteria doboru tematu, formułowanie problemu badawczego).

7. Organizacja procesu pisania pracy magisterskiej, omówienie prawidłowej kolejności poszczególnych etapów pisania pracy, warsztat pracy.

8. Analiza materiałów źródłowych (umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza literatury naukowej) w aspekcie przygotowywanej pracy magisterskiej.

9. Konstrukcja i prezentacja koncepcji pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- zajęcia w formie konwersatorium, prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna nad określonymi problemami, prezentacja elementów koncepcji pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 220
Renata Przygodzka 12/12 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 107
Marzanna Poniatowicz 12/12 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 319
Grażyna Michalczuk 12/12 szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 206
Ryta Dziemianowicz 13/12 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 305
Dorota Perło 12/12 szczegóły
6 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 304
Dorota Wyszkowska 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.