Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - lektorat cz. 1 330-EN2-1ANGL1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1 - prezentacja, indywidualna wypowiedź ustna, dyskusja, praca pisemna

Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role, w tym rolę lidera. KP7_UO1 - praca w grupach

Student potrafi krytycznie ocenić swoje umiejętności językowe i rozumie konieczność samodzielnego doskonalenia nabytej w trakcie zajęć wiedzy i umiejętności. KP7_KK5 - samorefleksja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Test cząstkowy i / lub semestralny.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Skala ocen:

100-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69-60% dst+

59-51% dst

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Zakres tematów:

1.Gospodarka wybranych państw świata:

- gospodarka Holandii

- gospodarka Singapuru

- gospodarka Kataru

2. Prezentacja gospodarki wybranego państwa świata

3. Trendy w gospodarce i ekonomii

4. Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach indywidualna praca studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 318
Małgorzata Januszko 11/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 318
Małgorzata Januszko 19/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 318
Anna Grabowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)