Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny projektów inwestycyjnych 450-ZS2-2MOP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016.

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006.

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007.

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

2MOP_W01 Sposób weryfikacji: egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbywa się w formie pisemnej- test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, zadania do rozwiązania. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Na zaliczenie wykładów składają się: wynik z egzaminu, aktywność podczas wykładów.

Zakres tematów:

1. Inwestycje. Projekt inwestycyjny

2. Obecna i przyszła wartość funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego.

3. Metody oceny efektywności inwestycji.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do aktywności (15 godz.);

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Gardocka-Jałowiec 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.