Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.2 330-ES1-1ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Hughes J. & Naunton J. "Business Result 2nd Edition Intermediate Student's Book with Online Practice". Oxford University Press

Hughes J. & McLarty P. "Business Result Advanced Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. "Professional English in Use: Finance". Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

www.onestopenglish.com

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych (np. CNN, BBC)

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1

Weryfikacja: testy kontrolne, kolokwia, zaliczenia pisemne, prezentacje ustne.

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze II.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach i ocena z kolokwium/kartkówek.

Skala ocen:

5 co najmniej 91%

4+ co najmniej 81%

4 co najmniej 71%

3+ co najmniej 61%

3 co najmniej 51%

2 poniżej 51%

Zakres tematów:

Jak przygotować udaną prezentację

Klienci, obsługa klienta

Bezpieczeństwo, ochrona danych

Praca zespołowa, zespoły wirtualne

Reklama, Marketing międzynarodowy

Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie

Etyka w biznesie

Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie

Znajomość języków obcych – sposób na podniesienie kwalifikacji

Praca i kariera, List motywacyjny, CV

Rozmowa kwalifikacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych i wypowiedzi ustnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 301
Małgorzata Januszko 25/26 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 301
Małgorzata Januszko 25/26 szczegóły
3 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 317
Małgorzata Januszko 23/26 szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 301
Małgorzata Januszko 23/26 szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 317
Małgorzata Januszko 24/26 szczegóły
6 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 301
Małgorzata Januszko 22/26 szczegóły
7 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 317
Paulina Pawłowska-Stec 20/26 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 204
Anna Hlebowicz-Kozioł 25/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)