Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.2 330-EN1-1ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Clark R., D. Baker, 2015: Oxford English for Careers. Finance 1. Oxford University Press.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

McKellen, J.S., "Test your Busines English". Pearson Education Limited

Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

FC Use of English, V. Evans

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, używając specjalistycznej terminologii w zakresie ekonomii. KP6_UK2

2. Student potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse z użyciem specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień KP6_UK1

3. Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów. KP6_UO2

Weryfikacja: testy kontrolne, kolokwia, zaliczenia pisemne, wypowiedź ustna, krótka prezentacja, dyskusja.

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze II.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach i e-learningu.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Jak przygotować udaną prezentację

Język formalny i nieformalny

Różnice kulturowe w kontekście biznesowym

Znajomość języków obcych – sposób na podniesienie kwalifikacji

Praca i kariera

List motywacyjny

CV

Rozmowa kwalifikacyjna

Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka

Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem podręczników, materiałów dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 316
Paulina Nalewajko 22/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 316
Paulina Nalewajko 25/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 316
Anna Kuźma 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.