Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek kapitałowy 450-ZS1-3XRKA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, wydanie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

2. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Adler, J. Chmura, M. Cieciura, K. Czechowska, D. Korenik, A. Niedźwiecki, J. Wiśniewiska, Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, TEXTER, Warszawa 2015.

2. F. S. Mishkin, S. Eakins, Financial Markets and Institutions (9th Edition) (Pearson Series in Finance), Pearson, US 2017.

3. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2009.

4. Bazy danych: GPW, KNF, NBP, KDPW, GUS, Eurostatu, ECB, KE.

5. STRATEGIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia:

3XRKA_W01 zaliczenie końcowe (test), uczestnictwo w dyskusji na wykładach

3XRKA_W02 zaliczenie końcowe (test), uczestnictwo w dyskusji na wykładach

3XRKA_W03 zaliczenie końcowe (test), uczestnictwo w dyskusji na wykładach

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne (test). Na ocenę ma wpływ udział studenta w dyskusji na wykładach.

Skala ocen (aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu, trzeba uzyskać więcej niż 50% możliwych do uzyskania punktów):

6p./ 10p.- 3,

7p./ 10p.- 3,5,

8p./ 10p.- 4,

9p./ 10p.- 4,5,

10p./ 10p.- 5.

Zakres tematów:

1. Rynek kapitałowy w gospodarce współczesnej, struktura rynku kapitałowego. 2. Metody pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym, instrumenty finansowe (w szczególności instrumenty zwrotne). 3. Akcje i obligacje jako przykład lokacyjnych papierów wartościowych. 4. Instytucje nadzorujące i rozliczeniowe na rynku kapitałowym. 5. Inwestorzy na rynku kapitałowym (podmioty instytucjonalne i indywidualne). 6. Giełda papierów wartościowych. 7. Inwestycje finansowe. 8. Analiza rynku kapitałowego (elementy analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej- przykłady narzędzi i możliwe zastosowania).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów; wykorzystanie platformy EDUPORTAL.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 204
Arkadiusz Niedźwiecki 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.