Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza 450-ZN2-1RZA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2019.

1. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

4. J. Kuchmacz, B. Kurek, K. Szymczyk-Madej, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2016

5. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

6. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji:

UMIEJĘTNOŚCI

1RZA _U01:

- aktywność w trakcie ćwiczeń

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

- kolokwium

1RZA_U02:

- aktywność w trakcie ćwiczeń

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

1RZA_U03:

- aktywność w trakcie ćwiczeń

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

- kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Ocena z przedmiotu jest odzwierciedleniem pracy studenta na ćwiczeniach:

- 70% kolokwium

- 20 % rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych - (samodzielna praca studentów w tracie ćwiczeń i poza zajęciami)

- 10% aktywność w trakcie ćwiczeń

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 55% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych powyżej form.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja kosztów na potrzeby wyceny zapasów i pomiaru zysku oraz do celów decyzyjnych i kontrolnych.

2. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych.

3. Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu bieżącym.

4. Podejmowanie decyzji krótkookresowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

5. Zastosowanie nowoczesnych systemów rachunku kosztów.

6. Wykorzystanie budżetowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (w tym praktyczne case study) z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych; angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pracy w grupach; wykorzystanie metody przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Mikulska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.