Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie 450-ZN2-1ZSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza:

ZSP_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o zasadach zarządzania ochroną środowiska, w tym instytucjach za nie odpowiedzialnych oraz o roli przedsiębiorstwa w zarządzaniu ochroną środowiska (KA7_WG7)

ZSP_W02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu pod wpływem zmian w środowisku naturalnym, zna relacje przedsiębiorstwo-środowisko, w tym w szczególności obowiązki przedsiębiorstw z zakresu ochrony środowiska (KA7_WG8)

Weryfikacja wszystkich efektów uczenia się odbędzie się w trakcie egzaminu w formie testu na platformie BlackBoard.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu na platformie e-learningowej.

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

•- 55-64% - dst

•- 65-73% - dst+

•- 74-82% - db

•- 83-91% - db+

•- 92-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorstwo jako podmiot korzystający ze środowiska

- przepływy energetyczne i materialne w przedsiębiorstwie oraz ich oddziaływanie na środowisko; specyfika oddziaływania w różnych sektorach gospodarki i rodzajach działalności

- środowiskowe efekty zewnętrzne, ryzyko i niepewność a korzystanie ze środowiska

Polityka ekologiczna a funkcjonowanie przedsiębiorstw

- Geneza i istota polityki ekologicznej

- Cele, zasady i ograniczenia polityki ekologicznej

- Instrumenty polityki ekologicznej i ich oddziaływanie na przedsiębiorstwo

2. Obowiązki przedsiębiorstwa związane z korzystaniem ze środowiska – pobór wód, odprowadzanie ścieków, emisje do powietrza, odpady

- Pozwolenia i decyzje

- Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska

- Obowiązki sprawozdawcze

- Obowiązki związane z procesem inwestycyjnym

3. Ochrona środowiska w strategiach przedsiębiorstw

- zaangażowanie przedsiębiorstw w proces kształtowania polityki ekologicznej

- ochrona środowiska jako strategia konkurencyjna

- reakcje przedsiębiorstw na problemy ekologiczne

- technologie ochrony środowiska

4. Zarządzanie środowiskowe jako narzędzie kontrolowania oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko

- Istota zarządzania środowiskowego, cel i zakres

- Systemy sformalizowane – ISO14000, EMAS, PN-N 50001

- Wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania

- Ekologiczna analiza cyklu życia jako narzędzie ograniczania wpływu na środowisko

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji, oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

W roku ak. 2020/21 ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 wykłady za pośrednictwem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.