Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 330-PS1-2ROPG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

3. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

4. Olchowicz I., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

5. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, , Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2343)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 2157, poz. 2175, z 2018r., poz. 650,1291,1629).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)

Efekty uczenia się:

2ROPG_W01 udział w dyskusji, kolokwium

2ROPG_W02 udział w dyskusji, kolokwium

2ROPG_W03 udział w dyskusji, kolokwium

2ROPG_U01 analiza przypadków kolokwium

2ROPG_U02 analiza przypadków, kolokwium

2ROPG_U03 analiza przypadków, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków) oraz kolokwium (w formie pisemnej)

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

2. Charakterystyka form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

2.1. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych (opodatkowanie progresywne i liniowe)

2.2. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

3. Formy opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a obowiązkowe ewidencje podatkowe

4. Forma prawna przedsiębiorstwa a wysokość obciążeń podatkowych.

5. Zasady opodatkowania podatkiem VAT

6.Pozostałe obciążenia fiskalne działalności gospodarczej

7. Test zaliczeniowy

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (samodzielna praca studentów i praca w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 303
Łukasz Zegarowicz, Michał Wojciuk 27/24 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 206
Łukasz Zegarowicz, Michał Wojciuk 25/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.