Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka 320-BS2-2KRY
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK9 - reguły rządzące wolnym rynkiem, przepisy prawne związane z biologicznym materiałem dowodowym stosowane w sądownictwie oraz prawo autorskie — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim, zaliczenie pisemne na ocenę

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW4 - posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

KA7_UU8 - samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim

KA7_KR4 - stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej — sposób wersyfikacji: przygotowanie referatu, jego prezentacja i dyskusja nad nim, zaliczenie pisemne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub też w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest przygotowanie referatu na jeden z wybranych tematów i jego przedstawienie.

Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych z nauczaniem kryminalistyki na poziomie uniwersyteckim. W szczególności będzie to dotyczyło kwestii związanych z podstawowymi zagadnieniami definicyjnymi i terminologicznymi, wybranymi zagadnieniami z zakresu techniki, taktyki oraz strategii kryminalistycznej.

Wykład ma za zadanie przedstawienie następujących treści merytorycznych:

1. Podstawowe pojęcia, działy, zasady kryminalistyki

2. Charakterystyka i znaczenie śladów kryminalistycznych (w tym biologicznych)

3. Wybrane aspekty taktyki kryminalistycznej

4. Wybrane kwestie instytucjonalne i organizacyjne

5. Wybrane kwestie etyczne związane z zawodem technika i biegłego.

Tematy referatów, które muszą zostać przygotowane wg schematu określonego przez prowadzącego:

1. Ślady osmologiczne

2. Ślady odontologiczne

3. Mikroślady

4. Daktyloskopia

5. Cheiloskopia

6. Otoskoia

7. Palinologia sądowa

8. Geologia sądowa

9. Ślady biologiczne na zwłokach

10. Ślady DNA

10. Ślady zakresu entomologii sądowej

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, prezentacje multimedialne, praca indywidualna, aktywność podczas zajęć oraz dodatkowe materiały poglądowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 2041
Wojciech Filipkowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.