Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE jako aktor stosunków międzynarodowych 400-US1-2UASM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1.Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. naukowa R. Zięba, Warszawa 2018;

2.J. Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok 2014;

3. Konflikty współczesnego świata, PWN 2008

4. PISM materiały

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju stosunków miedzynarodowych Unii Europejskiej KP6_WG4

- zna i rozumie podstawowe pojecia z dziedziny stosunków międzynarodowych KP6_WK1;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń

Zakres tematów:

Uczestnicy współczesnych stosunków międzynarodowych. Miejsce Unii Europejskiej we współczesnym systemie międzynarodowym

Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego po 1989 r.

Unia Europejska w architekturze ładu międzynarodowego w XXI w.

Międzynarodowy potencjał Unii Europejskiej

Soft Power UE

Unia Europejska jako aktor globalny – aspekty polityczno-obronne

Główne zagrożenia bezpieczeństwa UE

Główne kierunki i cele polityki zagranicznej UE

Polityka międzynarodowa UE a polityka zagraniczna państw członkowskich UE

Relacje UE - Federacja Rosyjska

Relacje UE - USA

Relacja UE - państwa Dalekiego Wschodu

Relacje UE z państwami Bliskiego Wschodu

Relacje UE z państwami Afryki i Ameryki Łacińskiej

Polityka zagraniczna UE – między oczekiwaniami a rzeczywistością - próba oceny

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:50 - 13:20, sala NZ-nauczanie zdalne
Irena Miklaševič 21/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)