Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie kultury w realiach UE 380-AS1-3BBI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. Barański, R. Finansowanie działalności kulturalnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

2. Kopeć K.D., Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop.,

Kraków2014.

3. www.funduszeeuropejskie.gov.pl i inne oficjalne portale programów operacyjnych.

Efekty uczenia się:

1. KA6_WG7 - student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

2. KA6_WK7 - student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

3. KA6_UW3 - student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogiczne

4. KA6_KO3 - student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie wskazanych metod i kryteriów oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy, aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań).

Zakres tematów:

1. Zasady i źródła finansowania działalności w ramach funduszy UE. System instytucjonalny.

2. Programy operacyjne jako źródło finansowania projektów w dziedzinie kultury. Ujęcie teoretyczne i praktyczne.

3. Zasady kwalifikowalności wydatków na przedsięwzięcia w dziedzinie kultury. Pozyskanie środków "krok po kroku".

4. Dobre praktyki projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w dziedzinie kultury (studia przypadków).

5. Wniosek aplikacyjny - jako forma ubiegania się o dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- prezentacje, studia przypadku, dyskusja, zadania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala C2.17
Anna Busłowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.