Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra z geometrią 390-FM1-1AZG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra i geometria analityczna;

A. Kostrykin - Wstęp do algebry

Literatura dodatkowa

J. Rutkowski - Algebra liniowa w zadaniach

Efekty uczenia się:

K_W06 ma wiedzę z matematyki, w tym z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego, algebry oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, niezbędną do opisu praw fizyki, modelowania i badania wybranych układów fizycznych oraz analizy danych eksperymentalnych

K_W07 rozumie formalną strukturę podstawowych teorii fizycznych, potrafi użyć odpowiednich narzędzi matematycznych do ilościowego opisu zjawisk z wybranych działów fizyki.

K_U03 umie stosować poznane narzędzia matematyki do formułowania i rozwiązywania wybranych problemów z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_U04 umie samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę matematyczną

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie dwóch kolokwiów w semestrze oraz aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Liczby zespolone i ich własności, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych;

2. Wektory oraz macierze i działania na macierzach, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna;

3. Rozwiązywanie układów równań liniowych, układy Cramera;

4. Przestrzenie liniowe, liniowa niezależność wektorów;

baza i wymiar przestrzeni liniowej, współrzędne wektora w bazie;

5. Odwzorowanie liniowe, macierz przekształcenia liniowego;

6. Wartości i wektory własne, diagonalizacja macierzy;

7. Przestrzenie euklidesowe, iloczyn skalarny, norma wektora, ortogonalność wektorów, ortogonalizacja Gramma-Schmidta;

8. Macierze hermitowskie, ortogonalne i unitarne.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje oraz praca własna studenta w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 2008
Marcin Makowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)