Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy 330-EN2-2ANGW
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

'Professional English in Use', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1 - prezentacja, indywidualna wypowiedź ustna, dyskusja, praca pisemna

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

KP7_UO1

3. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze.

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Test cząstkowy i / lub semestralny.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Skala ocen:

100-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69-60% dst+

59-51% dst

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Zakres tematów:

Słownictwo akademickie, sformułowania publikacji naukowych.

Pisanie akademickie - raporty, CV, list motywacyjny.

Rozszerzenie znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny ekonomii.

Prezentacja na temat gospodarki wybranego kraju lub firmy

Raportowanie, analiza danych, opisywanie tabel i grafów.

Wielokulturowość w biznesie.

Rozwój zrównoważony w kontekście gospodarczym.

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach indywidualna praca studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 207
Małgorzata Januszko 27/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 207
Anna Hlebowicz-Kozioł 24/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 207
Małgorzata Januszko 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)