Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.4 450-ZS1-2ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

- Business Result Intermediate Second Edition, J. Hughes & J. Nauton, Oxford 2019

- Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2008)

- Management part I i II , Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown( Express Publishing 2017)

- Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- Check your English vocabulary for Human Resources an Personnel Management,Rawdon Wyatt ( Bloomsbury Publishing Plc 2005)

- Check your English vocabulary for Business and Administration,Rawdon Wyatt (Aand C Black Publishers Ltd ,2007

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

Z1_U09, Z1_U08/ANG_U09, ANG_U08 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty 2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02 - projekty grupowe, dyskusje 3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Z1_U09/ANG_U09 - testy cząstkowe i końcowe, kartkówki, prace pisemne (np. raporty)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów, kartkówek ,prac pisemnych, prezentacji ).

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem pisemnym i ustnym na ocenę po IV semestrze.

Skala ocen:

5 co najmniej 91%

4+ co najmniej 81%

4 co najmniej 71%

3+ co najmniej 61%

3 co najmniej 51%

2 poniżej 51%

Zakres tematów:

- zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie , definicja, typy zmian

- zarządzanie zmianą w firmie

- fakty i liczby w przedsiębiorstwie

- różnice kulturowe w biznesie -wyzwania dla międzynarodowych firm

- kultura pracy w różnych krajach na świecie

- zarządzanie zasobami ludzkimi - ocena pracy pracowników

- zmiana zawodowa - świadoma przerwa w karierze zawodowej jako etap kariery

- innowacja

- podejmowanie decyzji i popełnianie błędów w przedsiębiorstwie

- cechy indywidualne pracownika

- opisywanie procesów

- zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka

- wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 304
Małgorzata Penza-Szachowicz 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 304
Małgorzata Penza-Szachowicz 19/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 303
Paulina Pawłowska-Stec 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.