Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1 450-ZS1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2018)

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994)

Ted ed/ ted talk

Arte. tv - europejska telewizja społeczna, kulturowa, ekonomiczna

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

Z1_U09, Z1_U08/ANG_U09, ANG_U08 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02 - projekty grupowe, dyskusje

3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Z1_U09/ANG_U09

Weryfikacja: testy kontrolne, kolokwia.

Warunkiem zaliczenia lektoratu jest uzyskanie przynajmniej 51% z prac sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sali/zdalnie.

Zaliczenie każdego semestru na minimum 51%.

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność na teście/kolokwium jest jedynie usprawiedliwiona po okazaniu zwolnienia lekarskiego. W innym przypadku nieobecność na teście równa się 0%. Zwolnienie lekarskie należy okazać najpóźniej tydzień po chorobie.

Student jest oceniany na podstawie obecność na zajęciach, przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na 51% testów i kartkówek, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w parach). Semestr kończy się oceną.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

1. Kreowanie pierwszego wrażenia.

2. Komunikacja/błędne wrażenie.

3. Motywacja w biznesie - rozwiązywanie problemów, motywowanie pracowników.

4. Hierarchia potrzeb Maslova.

5. Formy stażu i praktyk zawodowych

6. Zarządzanie projektami

7. Innowacje w biznesie

8. Kultura i etyka w biznesie.

9. Podejmowanie decyzji.

10. Outsourcing.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:00 - 15:30, Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus, sala 3002
Joanna Wildowicz 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 133
Joanna Wildowicz 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 303
Joanna Wildowicz 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 132
Joanna Wildowicz 22/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.