Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 360-MS1-3OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer 2021

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 9, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

KA6_WK02 - zna wybrane zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

KA6_WK03 - rozumie, że nowoczesne technologie są pochodną odkryć naukowych w naukach podstawowych

KA6_KK01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego (pojęcie, źródła i zasady prawa autorskiego; przedmiot i podmiot prawa autorskiego) - 2 godz.

2. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego (rodzaje utworów) - 2 godz.

3. Dozwolony użytek, prawo cytatu, plagiat - 2 godz.

4. Prawo autorskie w Internecie, korzystanie z cudzej twórczości - 2 godz.

5. Programy komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego - 2 godz.

6. Cywilnoprawna i prawnokarna ochrona praw autorskich - 2 godz.

7. Prawo własności przemysłowej – zagadnienia wprowadzające - 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, studia przypadków, analiza: orzecznictwa sądowego, dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP, EPO.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:15 - 16:45, sala 3002
Magdalena Knapp 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)