Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kombinatoryka 360-MS1-1KOM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna i umie stosować elementarne metody zliczania podstawowych obiektów kombinatorycznych. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi dowieść podstawowe tożsamości kombinatoryczne. - serie kartkówek; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach;

Potrafi odnajdywać zależności rekurencyjne i zna podstawowe metody ich rozwiązywania wykorzystujące zasadę indukcji, metodę równań charakterystycznych oraz funkcji tworzących. - serie kartkówek; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Na każdych (poza pierwszymi) zajęciach odbędzie się krótki sprawdzian z poprzednich zajęć. Podstawą do oceny będą punkty zdobyte ze sprawdzianów i z aktywności na zajęciach. Żeby zaliczyć ćwiczenia trzeba zdobyć minimum 50% pkt ze sprawdzianów. Dozwolone są dwie nieobecności bez potrzeby usprawiedliwiania. Usprawiedliwienie nieobecności jest konieczne, by pisać sprawdzian z opuszczonych zajęć.

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Zasada mnożenia, dodawania, bijekcji - elementarne metosy przeliczania obiektów kombinatorycznych; schematy wyboru, zliczanie liczby wszystkich funkcji, funkcji równowartościowych, rosnących, określonych na zbiorach skończonych; kombinacje z powtórzeniami (zliczanie liczby funkcji niemalejących na zbiorach skończonych); uporządkowane podziały zbiorów, permautacje z powtórzeniami; dwumian Newtona i tożsamości kombinatoryczne; równania rekurencyjne, ciągi Fibonaciego, nieporządki, liczby Bella; funkcje tworzące; zasada włączeń - wyłączeń, wzór Sylwestra; kombinacje z ograniczeniami; podziały zbiorów, liczby Stirlinga drugiego rodzaju, liczba suriekcji; liczby Stirlinga pierwszego rodzaju, podział permutacji na cykle; podziały liczb, diagramy Ferrersa.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:45 - 13:15, sala 3011
Justyna Makowska 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)