Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika matematyczna 360-MS2-2LM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. R. Lyndon, O logice matematycznej, PWN 1966.

2. J. Shoenfield, Mathematical logic, Addison-Wesley 1967.

3. W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek zdań, PWN 1975.

4. W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek kwantyfikatorów, PWN 1981.

5. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN 2012.

6. J. Słupecki, L. Borkowski, Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN 1969.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe syntaktyczne pojęcia dla klasycznej logiki zdaniowej (KRZ) i klasycznej logiki kwantyfikatorów (KRK), język logiki, hilbertowski system dowodowy, teza, reguła wyprowadzalna, konsekwencja syntaktyczna: KA7_WG02, KA7_WG04 - egzamin.

Zna podstawowe pojęcia logiczne związane z semantyką matrycową dla KRZ i standardową semantyką dla KRK: KA7_WG04 - egzamin.

Rozumie, na czym polegają własności meta-matematyczne systemu logicznego, takie jak: niesprzeczność, poprawność, pełność, zupełność, rozstrzygalność: KA7_WG02, KA7_WG04 - egzamin.

Zna podstawowe twierdzenia KRZ i KRK, w szczególności twierdzenie o dedukcji, tw. Lindenbauma, tw. Posta o pełności KRZ, tw. Goedla o pełności KRK: KA7_WG02, KA7_WG04, KA7_WG06 - egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny złożony z 10 zadań, każde za 10 punktów.

Punktacja: 5.0 – 90 (90%), 4.5 – 80 (80%), 4.0 – 70 (70%), 3.5 – 60 (60%), 3.0 - 50 (50%)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Nieobecności usprawiedliwione można nadrobić w ramach konsultacji.

Zakres tematów:

Klasyczna logika zdaniowa (KRZ) i klasyczna logika kwantyfikatorów (KRK): język, hilbertowski system dowodowy, tezy, reguły wyprowadzalne. Konsekwencja syntaktyczna. Twierdzenie o dedukcji. Semantyka matrycowa dla KRZ. Semantyka dla KRK. Własności meta-matematyczne: niesprzeczność KRZ i KRK, poprawność i pełność (tw. Posta dla KRZ, tw. Goedla dla KRK), zupełność, rozstrzygalność KRZ, nierozstrzygalność KRK.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, praca nad literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 3006
Mariusz Żynel 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)