Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian kimatycznych- przygotowanie i realizacja wywiadu pogłębionego. 440-SS2-1STP1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Dariusz Jemielniak (red.),Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Becker Howard S., Warsztat Pisarski badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. Foer Johnathan S., Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.

4. Fucks Ralf, Zielona rewolucja, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016

5. Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

6. Jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński (red.), Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2019.

7. Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

8. Szahaj Andrzej, Kapitalizm wyczerpania?, Instytut wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2019.

9. Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

10. Marvasti Amir B., Qualitative Research in Sociology. An Introduction, SAGE Publications, London Thousand Oaks New Delhi 2004

Materiały audio i wideo:

Podkast "Klimatyczne rozmowy"(YT, Spotify)

Film „Można panikować” reż. Jonathan L. Ramsey | "It's Okay to Panic" 2020 (YT)

Szkoła klimatu, Daria Naróć, TEDxSzczecin (YT)

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne niezbędne do postawienia pytań badawczych oraz profesjonalnej realizacji wywiadu pogłębionego dotyczącego stosunku do zmian klimatycznych

Sposób weryfikacji:projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_WG2 Student(ka)ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, którą potrafi łączyć z terminologią dotyczącą zmian klimatycznych, a zaczerpniętą z innych dziedzin nauki.

Sposób weryfikacji: ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_WG17 Student(ka) ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności jakościowych metod badawczych i technik zbierania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewag i ograniczeń techniki wywiadu pogłębionego.

Sposób weryfikacji:projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_UW3 Student(ka) potrafi dokonać krytycznej oceny danych zastanych na temat zmian klimatycznych, dzięki którym będzie w stanie postawić pytania badawcze do wywiadu pogłębionego.

Sposób weryfikacji:projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne

KP7_UW7 Student(ka) potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy danych zastanych dot. zmian klimatycznych oraz innych opracowywanych materiałów

Sposób weryfikacji:projekt badawczy

KP7_KK3 Student(ka) potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy z zakresu innych dyscyplin naukowych, a także materiały o charakterze publicystycznym.

Sposób weryfikacji:projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące elementy:

1) Obecność na zajęciach

Student(ka) może opuścić jedne zajęcia. Każde następne należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu tygodnia od powrotu na uczelnię. Nieodrobienie zajęć w terminie skutkuje obniżeniem oceny końcowej. Trzy nieodpracowane nieobecności skutkują niezaliczeniem kursu.

2) Aktywność

Student(ka) może zdobyć punkty za aktywność na każdych zajęciach merytorycznych. Zdobycie 5 punktów podwyższa pozytywną ocenę końcową o pół stopnia.

3) Projekt badawczy

Studenci indywidualnie przedstawiają projekt badania jakościowego (seria wywiadów pogłębionych) dotyczący wybranej problematyki (stosunek do zmian klimatycznych).

Na projekt składać się powinny: tytuł, wybrana literatura, wybrane ilościowe dane zastane, kryteria doboru próby, problem badawczy, pytania badawcze, opracowany scenariusz wywiadu. Projekt oceniany jest w skali (0-5).

Punktacja:

0-2,5pkt. - (2)

3pkt .- (3)

3,5pkt. - (3,5)

4pkt. - (4)

4,5 pkt.- (4,5)

5 pkt.- (5)

51% punktów uzyskanych przez studenta/studentkę podczas laboratorium (projekt badawczy) jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny końcowej.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Zmiany klimatyczne - podstawowe mechanizmy, przyczyny

3. Zmiany klimatyczne - konsekwencje i rozwiązania

4. Dobór próby, problem badawczy, pytania badawcze

5. Scenariusz wywiadu pogłębionego - konstruowanie dyspozycji dla badaczy

6.Prowadzenie wywiadu - wskazówki merytoryczne i praktyczne

7.Scenariusz wywiadu, a struktura raportu

8.Zaliczenie - prezentacja projektu badawczego

Metody dydaktyczne:

projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności,quiz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 38
Małgorzata Skowrońska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)