Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w. 350-HS1-3SB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Sztuka Wojny - Sun Tzu

2. Książę - N. Machiavelli

3. O wojnie - C. von Clausewitz

4. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

5. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku - https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

7. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

8. STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

9. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych - John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5 - Student po zakończeniu kursu będzie posiadał wiedzę na temat ewolucji w teoretycznych rozważaniach na temat bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, z uwzględnieniem trendów w postrzeganiu zagrożeń militarnych i niemilitarnych,

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UK8, KP6_UO1 - Student po ukończeniu kursu będzie posiadał wiedzę w zakresie wybranych zjawisk i wydarzeń kształtujących środowisko bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, będzie posiadał wiedzę na temat korelacji pomiędzy poszczególnymi zjawiskami społecznymi, politycznymi oraz gospodarczymi

K_U01, K_U02, K_U03, K_U20 - Student po ukończeniu kursu będzie posiadał umiejętności w zakresie zdobywania i utrwalania wiedzy związanej z tematyką zajęć, wskazywania i udowadniania korelacji pomiędzy omawianymi zjawiskami z obszaru bezpieczeństwa

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3 - Student potrafi rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach o inne źródła z zachowaniem niezależności i samodzielności myśli przy jednoczesnym uszanowaniu prawa innych do wykazywania tych samych cech

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia dopuszczona zostanie wyłącznie osoba posiadająca nie więcej niż jedną nieodpracowaną nieobecność na zajęciach (2h dydaktyczne). Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie w oparciu o ocenę merytorycznej pracy na zajęciach, ocenę przyswojenia zadanych tekstów oraz przygotowanie i przesłanie zaliczeniowej pracy semestralnej.

Zaliczanie nieobecności odbywać się będzie w oparciu o przygotowanie krótkiej pracy pisemnej na temat związany z zagadnieniami omawianymi na zajęciach, których nieobecność dotyczyła.

Osoba posiadająca nieobecności przekraczające 2h dydaktyczne nie zostanie dopuszczona do zaliczenia przedmiotu.

Od powyższych zasad mogą obowiązywać odstępstwa przewidziane w odpowiednich przepisach i regulacjach, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć i usystematyzowanie wiedzy z obszaru bezpieczeństwa narodowego - 2h dydaktyczne

2. Zasady tworzenia strategii bezpieczeństwa, jako dokumentu doktrynalnego kształtującego w praktyce politykę bezpieczeństwa - 2h dydaktyczne

3. Klasycy strategii. Dobre praktyki i przestrogi zawarte w dziełach Sun Tzu, Machiavellego i C. von Clausewitza - 2h dydaktyczne

4. Strategie bezpieczeństwa narodowego RP - 4h dydaktyczne

5. Strategie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej - 2h dydaktyczne

6. Strategie bezpieczeństwa NATO - 2h dydaktyczne

7. Omówienie prac zaliczeniowych i wystawienie ocen - 1h dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Omówienie przyswojonych lektur i materiałów dydaktycznych.

Praca grupowa podczas zajęć wraz z omówieniem jej efektów.

Dyskusja na zadany temat.

Omówienie i ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Kamil Goryń 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.